8 lý do cho trẻ em học ngoại ngữ Làm thế nào để chọn túi xách thiết kế đẹp nhất

Xe lu trong tiếng Anh là gì?

0

Xe lu tiếng Anh là road roller (truck).

Xe lu là loại xe được sử dụng để đầm nén đất, cấp phối và vật liệu làm đường. Xe lu phục vụ cho việc thi công trong các công trường xây dựng, giao thông, nông nghiệp,… Ống trụ có kích thước và khối lượng lớn của máy lu sẽ khiến các vật liệu mà nó cán qua tách thành mảnh nhỏ, phân phối đều, được nén chặt và phẳng mịn.

Một số từ vựng liên quan đến xe lu trong tiếng Anh:

 • Xe ben (tiếng Anh là dump truck)
 • Xe nâng (tiếng Anh là forklift truck)
 • Máy đào, máy xúc (tiếng Anh là excavator)
 • Máy ủi (tiếng Anh là bulldozer)
 • Máy kéo (tiếng Anh là tractor)
 • Máy ép cọc (tiếng Anh là pile press)
 • Xe cần cẩu (tiếng Anh là crane-truck)
 • Xe trộn xi măng (tiếng Anh là concrete mixer truck)
 • Công trường xây dựng (tiếng Anh là construction)
 • Công trình (tiếng Anh là construction)
 • Công trường (tiếng Anh là site)

http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=6416http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/6757/http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2196https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=3822http://quan5.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Gopy_DB_new/DispForm.aspx?ID=1897https://www2.sgc.gov.co/participacion/Lists/PQRD/DispForm.aspx?ID=3056&fbclid=IwAR1Vh5uiAI9B-2Q__59LW1ae8M-eFt1DnMsb2R0c0O0cqFppwa20mHdwNxkhttps://hoanhbo.quangninh.gov.vn/Trang/chi-tiet-gop-y.aspx?q=8572http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=1818http://nhontrach.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=9404http://hoilhpn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=1104&TLID=2261http://doantncshcm.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=11431https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/mua-phe-lieu-nhom-mua-phe-lieu-24h/http://www.tayninh.dcs.vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?ItemID=1625http://quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=9552&Source=http%3A%2F%2Fquan8%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FYkienPhanHoi%2FAllItems%2Easpxhttps://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=5196https://yenbai.gov.vn/phong-chong-ma-tuy/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1663https://git.sicom.gov.co/phelieunhomphelieu24hhttps://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=2244787https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1421http://diza.dongnai.gov.vn/Lists/TinTuc2/DispForm.aspx?ID=5155http://binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=722http://www.bvcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2429http://benhvienvinhchau.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2652http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/mua-phe-lieu-nhom-mua-phe-lieu-24h/https://moj.gov.vn/pakn/Pages/danh-sach-phan-anh-kien-nghi.aspx?ItemID=2431https://sotttt.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1611http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2501https://soldtbxh.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=4061http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2568http://ttytcammy.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2094http://www.benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2306http://dbndhanoi.gov.vn/portal/lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1905https://plus.edu.vn/members/phelieunhomphelieu24h.33309/http://hospital.ju.edu.jo/Lists/ask_doctor/DispForm.aspx?ID=3846http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2200https://webmaster.edu.do/profile/phelieunhom.phelieu24h/http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=47442https://dli.nkut.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=17170http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2911http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/phelieunhomphelieu24h/https://seotot.edu.vn/members/phelieunhomphelieu24h.10225/https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/phelieunhomphelieu24hhttp://www.trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1559http://benhvienyhctbinhphuoc.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2529http://www.bvphusanct.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=11289http://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=603http://www.de.kuas.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=17166https://mba.kpjuc.edu.my/lms-user_profile/5127https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=10875http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=9323https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=3198https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=nhomphelieu24hhttps://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31309101https://smkanderson.edu.my/adc/members/phelieunhomphelieu24h/https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=16033https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/phelieunhomphelieu24h/https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=7828https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Phelieunhomphelieu24hhttp://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=196&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D170%2DPageFirstRow%253D121&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=b67a848a-85e1-4ac1-bd26-8b35d71bab9a&p=7http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=8287http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/130907/Mua-phe-lieu-nhom—Mua-Phe-Lieu-24H.aspx#post130907http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=7053http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=3705https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=f432ff2a-a8dd-49fa-ae17-e8c6940271ca&p=10http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=10247http://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=13337http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=6029http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=4106http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1119719http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=16420https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=23053https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=2499https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4965http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/216860http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=770172&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ealexandria%2Egov%2Eeg%2FLists%2Fcomp%5Fnew%2FAllItems%2Easpxhttps://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4570http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/phelieunhomphelieu24h.34844/https://hanam.gov.vn/qna/Pages/ChiTietCauHoi.aspx?qid=878&listQnAId=b0dde4b6-bb48-4d6c-8bdb-8a827d2e6cec&all=Falsehttps://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=phelieunhomphelieu24hhttps://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/mua-phe-lieu-nhom-mua-phe-lieu-24h-2/https://songoaivu.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2121/https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=9004http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2481http://benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2332http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2919http://users.atw.hu/clancsc/index.php?action=profile;u=141805https://influence.co/phelieunhommuaphelieu24hhttp://mayfever.crowdfundhq.com/users/mua-ph-li-u-nhom-mua-ph-li-u-24hhttps://www.forum-hilfe.de/user/41156-nhommuaphelieu24h/#abouthttps://network-marketing.ning.com/members/MuaphelieunhomMuaPheLieu24Hhttp://prsync.com/mua-ph-liu-nhm—mua-ph-liu-h/https://git.qt.io/phelieunhomphelieu24hhttps://nhadatdothi.net.vn/members/phelieunhommuaphelieu24h.16788/https://www.knownhost.com/forums/members/phelieunhommuaphelieu24h.17905/#abouthttp://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/113422/Default.aspxhttp://danketoan.com/members/phelieunhommuaphelieu24h.549907/#abouthttps://onlyfans.com/phelieunhommuaphelieu24hhttp://www.synthedit.com/qa/user/nhommuaphelieu24hhttps://www.evilmadscientist.com/forums/users/phelieunhomphelieu24h/https://www.longisland.com/profile/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.funadvice.com/phelieunhommuaphelieu24hhttp://onlineboxing.net/jforum/user/profile/136336.pagehttps://nootheme.com/forums/users/phelieunhomphelieu24h/http://bbs.vrcore.org/home.php?mod=space&uid=423071https://notionpress.com/author/420499#https://www.gametabs.net/user/410200https://www.dohtheme.com/community/members/phelieunhommuaphelieu24h.32103/https://www.hebergementweb.org/members/phelieunhomphelieu24h.186673/https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42282580https://community.7daystodie.com/profile/97008-phelieunhommuaphelieu24h/?tab=field_core_pfield_1https://ajarproductions.com/pages/products/in5/answers/user/muaphelieu24hnhttps://www.noteflight.com/profile/a7ddfc538dc72dbbeeb616ee5b755cca9d47ca63https://www.theoutbound.com/phelieunhommuaphelieu24hhttp://tupalo.com/en/users/3251213https://forums.alliedmods.net/member.php?u=316934https://www.stageit.com/nhommuaphelieu24hhttps://coub.com/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.misterpoll.com/users/2145491https://www.huntingnet.com/forum/members/phelieunhommuaphelieu24h.htmlhttps://www.myminifactory.com/users/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.forexfactory.com/phelieunhommhttps://www.evensi.com/profile/phelieunhomm-uaphelieu24h/3596349/savethedate/https://gab.com/phelieunhommuaphelieu24hhttp://qooh.me/muaphelieu24hnhttps://www.twitch.tv/phelieunhommuaphelieu24h/abouthttps://seedandspark.com/user/phelieunhommuaphelieu24hhttps://phelieunhommuaphelieu24h.contently.com/https://forum.autocarindia.com/profile/85664-phelieunhommuaphelieu24h/?tab=field_core_pfield_11https://www.rctech.net/forum/members/muaphelieu24hn-260599.htmlhttps://easypropertylistings.com.au/support/users/phelieunhommuaphelieu24h/https://phelieunhommuaphelie.newgrounds.com/https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=152289https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=481a2aacdff1315e2fb2abb9a201eff2https://hypixel.net/members/phelieunhommuaphelieu24h.5520725/#abouthttp://bcmoney-mobiletv.com/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.multichain.com/qa/user/nhommuaphelieu24hhttps://hubpages.com/@phelieunhommuaphelieu24hhttps://3dlabprint.com/forums/users/xinchaolahello/https://www.max2play.com/en/forums/users/phelieunhommuaphelieu24h/https://www.cplusplus.com/user/phelieunhommuaphelieu24h/https://ko-fi.com/phelieunhommuaphelieu24hhttp://cannabis.cluster005.ovh.net/french/forum/member.php?u=811050https://www.zintro.com/profile/zi55f95252?ref=http://riosabeloco.com/users/phelieunhommuaphelieu24hhttps://findery.com/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.sqlservercentral.com/forums/user/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.cakeresume.com/me/phelieunhommuaphelieu24hhttps://catchthemes.com/support-forum/users/phelieunhommuaphelieu24h/https://www.gta5-mods.com/users/nhommuaphelieu24hhttps://www.beatstars.com/phelieunhommuaphelieu24h/abouthttps://teletype.in/@phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.openlearning.com/u/phelieunhommuaphelieuh-r21eue/https://profile.ameba.jp/ameba/phelieunhommuaphelieu24h/https://www.diggerslist.com/phelieunhommuaphelieu24h/abouthttps://godotengine.org/qa/user/nhommuaphelieu24hhttps://www.crunchyroll.com/user/phelieunhommuaphelieu24hhttps://wefunder.com/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.speedrun.com/user/nhommuaphelieu24hhttps://www.metroflog.co/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.lifeofpix.com/photographers/phelieunhommuaphelieu24h/https://www.jigsawplanet.com/phelieunhommuaphelieu24h?viewas=0933f15c0ed3https://www.digi.com/support/forum/user/nhommuaphelieu24hhttps://www.mobygames.com/user/sheet/userSheetId,860336/https://www.slideserve.com/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.creativelive.com/student/phelieunhommuaphelieu24h?via=accounts-freeform_2http://kwtechjobs.com/?author=185955https://demo.wowonder.com/1636013804254094_144472https://postheaven.net/phelieunhommuaphelieu24h/mua-phe-lieu-nhom-mua-phe-lieu-24hhttps://www.codechef.com/users/phelieunhommuahttps://clyp.it/user/xznnbibmhttps://www.cheaperseeker.com/u/nhommuaphelieu24hhttps://www.veoh.com/users/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=152630https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=324435http://photozou.jp/user/top/3296195https://forum.kryptronic.com/profile.php?section=personal&id=169609https://hypothes.is/users/phelieunhommuaphelieu24hhttps://www.youmagine.com/phelieunhommuaphelieu24h/designshttps://osf.io/6truq/http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/73312/Default.aspx

Leave us a comment