8 lý do cho trẻ em học ngoại ngữ Làm thế nào để chọn túi xách thiết kế đẹp nhất

Mục tiêu tiếng anh là gì?

0

Mục tiêu tiếng Anh được đọc là goal, phiên âm là /ɡəʊl/.

Mục tiêu là một kết quả mà mình mong muốn, ước mơ trong tương lai, đặt ra những mục tiêu là cách thúc đẩy bản thân không ngừng nổ lực và hoàn thiện theo hướng tích cực.

Một số từ vựng với mục tiêu: aim, toss, drop, intent, mark, heading, throw, pitch, allude, insinuate.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến mục tiêu

  • A goal without timeline is just a dream: Một mục tiêu không có mốc thời gian thì chỉ là một giấc mơ
  • A goal without a plan is just a wish :Mục tiêu mà không có kế hoạch thì chỉ là mong ước
  • The moment you put a deadline on your dream it becomes a goal: Thời điểm bạn đặt thời hạn chót cho ước mơ của mình, nó sẽ trở thành mục tiêu

Xem thêm:

https://www.linkedin.com/in/topmoving

Leave us a comment