8 lý do cho trẻ em học ngoại ngữ Làm thế nào để chọn túi xách thiết kế đẹp nhất

Giảm giá tiếng Anh là gì

0

Giảm giá tiếng Anh là discount, phiên âm /ˈdɪs·kɑʊnt/. Giảm giá là hình thức hạ thấp giá của sản phẩm so với giá thị trường, nhằm thu hút khách hàng hoặc xử lý hàng tồn kho.

Không chỉ ở các cửa hàng mà các trang thương mại điện tử như shopee, tiki, lazada cũng thường xuyên diễn ra các chương trình giảm giá.

Mục đích của việc giảm giá.

Quảng bá sản phẩm mới ra mắt đến với khách hàng.

Thu hút sự chú ý của lượng khách vãng lai.

Tạo độ tin cậy tuyệt đối từ thương hiệu đến với khách hàng.

Thanh lý lượng hàng tồn kho và ít người mua.

Giảm giá vào các dịp lễ, sự kiện, ngày hội black friday để tạo môi trường thuận lợi cho sản phẩm mới.

Một số từ vựng đồng nghĩa với giảm giá trong tiếng Anh.

Clearance: Giảm giá vĩnh viễn cho đến khi hết hàng.

Sale: Giảm giá theo loại sản phẩm.

Sales off: Giảm giá trong khoảng thời gian ngắn nhất định.

Quantity discount: Giảm giá với số lượng lớn.

Allowance: Đổi sản phẩm cũ lấy sản phẩm mớI.

Concessions: Giảm giá ưu tiên cho đối tượng.

Clearance sale: Giảm giá bán hết hàng cũ.

Buy 1 get 1 half price: Giảm giá 1 nửa khi mua cái thứ hai.

Special offer: Ưu đãi đặc biệt.

Closing down sale: Giảm giá để nghỉ bán.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webweb
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwe

bwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Leave us a comment