8 lý do cho trẻ em học ngoại ngữ Làm thế nào để chọn túi xách thiết kế đẹp nhất
truongduy
0 comment

Phế liệu tiếng Anh…

Phế liệu tiếng Anh là gì? Đáp án: Scrap /skræp/ Ví dụ: Nói với ổng tối đã tới cửa hàng..

Read More
0 comment

Thức dậy tiếng anh…

Thức dậy tiếng anh là gì? Đáp án: awake UK /əˈweɪk/ US /əˈweɪk/ Ex: "Is Oliver awake yet?" "Yes, he's wide..

Read More
0 comment

Sinh mệnh tiếng Anh…

Sinh mệnh tiếng Anh là gì? Đáp án: Life UK: /laɪf/ US: /laɪf/ The period between birth and death, or..

Read More
0 comment

Giấc mơ tiếng Anh…

Giấc mơ tiếng Anh là gì? Đáp án: Dream (Phát âm UK /driːm/ - US /driːm/) a series of events..

Read More
0 comment

Con đường tiếng Anh…

Con đường tiếng Anh là gì? Đáp án: Road Phát âm: UK /rəʊd/ US /roʊd/ Định nghĩa: a long, hard surface..

Read More
0 comment

Bài hát tiếng Anh…

Bài hát tiếng Anh là gì? Đáp án: Song Phát âm: UK /sɒŋ/ US /sɑːŋ/ Định nghĩa: a usually short piece..

Read More
0 comment

Ca sĩ tiếng Anh…

Ca sĩ tiếng Anh là gì? Đáp án: Singer Phát âm: UK /ˈsɪŋ.ər/ - US /ˈsɪŋ.ɚ/ A person who sings:  My..

Read More
0 comment

Mập tiếng Anh là…

Mập tiếng Anh là gì? Đáp án: Fat Phát âm: UK /fæt/ - US /fæt/ Định nghĩa:  having a lot..

Read More
Bài viết mới